Takaisinveto

TAKAISINVETO 4416 DO-IT SUOJAKÄSINEET

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on määrännyt suojakäsineelle DO-IT
4416 tehtäväksi palautusmenettelyn, koska käsine ei täytä suojakäsineille
suojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisia henkilösuojaimille asetettuja
muodollisia vaatimuksia. Näillä käsineillä ei ole DO-IT tuotemerkille
myönnettyä tyyppitarkastustodistusta, eikä ne siten ole CE merkinnän
mukaisesti vaatimustenmukaisia.

Ministeriö katsoo, että käsineiden turvallisuutta ei ole varmistettu
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Palautusmenettely koskee kuvan mukaisia DO-IT 4416 suojakäsineitä,
jonka selkämyksessä on jompikumpi merkinnöistä:

4416 DO-IT suojakäsineet   

Näitä käsineitä ei tule käyttää suojakäsineinä oheisten merkintöjen
edellyttämällä tavalla. Halutessaan kuluttaja voi palauttaa ko. käsineet
ostopaikkaan. Ostohinta hyvitetään.
Lisätietoja asiasta sähköpostiosoitteesta
takuu@blueimport.fi tai puhelimitse numeroista 010 320 4043
/ 010 320 4040.

Valmistaja
Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

————————————————————————————————-

ÅTERKALLELSE
Social- och hälsoministeriet (SHM) har bestämt att utföra ett återkallelseförfarande
för skyddshandskar DO-IT 4416 för att handskar inte uppfyller
skyddsförordningen (EU) 2016/425 angående formella krav för personskydd.
Dessa handskar har inte beviljats med typprovningsintyg för DO-IT produktmärken,
och därför överensstämmer de inte med CE-märkningens krav.

Ministeriet anser att handskarnas säkerhet inte har säkerställts på lagstiftningens
förutsatta sätt.

Återkallelseförfarandet rör DO-IT 4416 skyddshandskar enligt bilden som har
någon av vidstående märkningar:

4416 DO-IT suojakäsineet   

Dessa handskar ska inte användas som skyddshandskar på sätt som
vidstående märkningar förutsätter. Konsumenten kan om denne vill
returnera ifrågavarande handskar till köpplatsen. Köpepriset krediteras.
Mer information om ärendet på e-postadress
takuu@blueimport.fi eller via telefon på nummer +358 (0)10 320 4043
/ (0)10 320 4040.

Tillverkare
Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

————————————————————————————————-

EU-lainsäädäntö edellyttää, että suojausluokan 2 suojakäsineet tulee tyyppihyväksyttää ilmoitetulla laitoksella. Hyväksytty tuote voidaan merkitä CE-merkillä ja sille voidaan antaa EU-vaatimustenmukaistodistus. Lisäksi EU-lainsäädännön mukaisesti tuotteen tavaramerkin omistaja ilmoitetaan ja todetaan myös ko. valmistajaksi riippumatta siitä, onko ko. valmistaja valmistanut tuotteen itse vai onko tuonut maahan EU-alueelle. EU-Tyyppihyväksyntä tulee olla kirjattuna juuri nimetylle tuotteelle.
DOIT 4416 työkäsineet on EU-tyyppihyväksyttyjä varsinaisen valmistajan hyväksyttämänä, mutta eivät DOIT -brändillä eikä 4416 tuotenumerolla.
Käsineet eivät siten ole muodollisesti CE-merkittäväksi hyväksyttäviä ja Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt niille takaisinvedon.

Muodollisista puutteista huolimatta DOIT 4416 työkäsineet on valmistettu ja merkitty EN 420:2003+A1:2009 ja EN388:2016 standardeja noudattaen. Käsineillä on valmistajalle annettu EU-tyyppihyväksyntä.

Työkäsineet ovat nylonneulosta ja niissä on polyuretaanipinnoite kämmenpuolella. Käsineiden väri on pinkki ja ne ovat kokoa 8. Annetut suojaustasot koskevat vain käsineiden kämmenpuolta ja vain uusia käsineitä, joita ei ole pesty, muunneltu tai ovat käytössä likaantuneet. Nämä suoritustasot on saatu testeissä, jotka on suoritettu sovellettavissa standardeissa määritetyissä olosuhteissa.

Käytettyjen ja likaantuneiden käsineiden suojausominaisuudet voivat siten poiketa jo huomattavasti annetusta suojaustasoista ajan käsiteltyjen aineiden ja materiaalien vaikutuksista. Huomioitavaa, että myös auringon valo haurastuttaa PU-pinnoitetta ja heikentää sen ominaisuuksia.
Käsineitä voi pestä ja käyttää uudelleen, mutta tällöin huomioitava aikaisemman käytön ja pesun mahdollisesti aiheuttamat muutokset käsineissä ja varmistaa että käsineet vielä soveltuvat haluttuun käyttöön.

Varastoitaessa alkuperäisessä pakkauksessa, normaaleissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa sekä puhtaassa, suljetussa ja ilmastoidussa tilassa uudet käsineet säilyttävät merkityt ominaisuutensa noin kaksi-kolme vuotta.

Takaisinveto kohdistuu vain käyttämättömiin DOIT 4416 työkäsineisiin suojakäsineiden normaalin käytettävyysominaisuuksien ja yleisen kertakäyttöisyyden mukaisesti.
DOIT 4416 käsineessä oleva merkintä 4141 tarkoittaa, että käsineellä on erinomainen hankauskestävyys ja repimislujuus, mutta vain minimitason kestävyys viiltoja ja pistoja vastaan. Merkinnällä 3131 varustettujen työkäsineiden hankauskestävyys ja repimislujuus on hyvä.

Alla selvitys käsineissä olevista merkinnöistä:

KÄSINEET CE-RYHMÄ 2

Kun käsineessä on CE-merkin lisäksi piktogrammi EN 388 ja/tai EN 407,
se suojaa niitä keskisuuria vaaroja vastaan mitä kyseinen piktogrammi edustaa. Testiarvot piktogrammin alla.

EN 388 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan
A = Hankauskestävyys (min. 0 max. 4)
B = Viiltokestävyys (min. 0 max. 4)
C = Repimislujuus (min. 0 max. 4)
D = Pistonkestävyys (min. 0 max. 4)

EN 407 Suojaus kuumuutta vastaan
A = Palamisominaisuudet (min. 0 max. 4)
B = Kontaktilämpö (min. 0 max. 4)
C = Liekkikosketus (min. 0 max. 4)
D = Lämpösäteily (min. 0 max. 4)
E = Pienet sulametalliroiskeet (min. 0 max. 4)
F = Suuret sulametalliroiskeet (min. 0 max. 4)

EN 388 Fysisk och mekanisk påverkan på handskar
A =Nötningsmotstånd (min. 0 max. 4)
B = Skärbeständighet (min. 0 max. 4)
C = Riv hållfasthet (min. 0 max. 4)
D = Punkteringsmotstånd (min. 0 max. 4)

EN 407 Skydd mot värme
A = Flamhämmande egenskap hos materialet (min. 0 max. 4)
B = Skydd mot kontaktvärme (min. 0 max. 4)
C = Skydd mot öppen låga (min. 0 max. 4)
D = Skydd mot strålningsvärme (min. 0 max. 4)
E = Skydd mol droppar av smält metall (min. 0 max. 4)
F = Skydd mot smält metall (min. 0 max. 4)